osobnosti J.K. - Bojující první dáma

Alice Masaryková.jpg
Po smrti své matky převzala její roli a přivedla ji k dokonalosti. Přesto zůstala ve stínu svého slavného otce i nešťastného bratra. Obětavá první dáma Československa se jmenovala Alice Masaryková.

Život ve vysokých sférách začal pro první dítě Tomáše a Charlotty Garrigue Masarykových 3. května 1879 ve Vídni, kde se budoucí prezident připravoval na docenturu z filosofie. Dětství bylo podle jejích slov prodchnuté náboženskou výchovou, ale také poznáváním a liberálními výchovnými přístupy. Od roku 1887 začala rodina jezdit na letní byt na Slovensko, nejčastěji na Bystřičku u Turčianského Svätého Martina.

Zkušenost vězení

Prakticky celý život se snažila „dorůst“ vzoru svého tatínka. Často o sobě pochybovala, trpěla žaludeční neurózou a v genech si nesla něco z maminčiny psychické lability. Přesto jako jediná ze sourozenců získala akademický titul. Touhu po vědění započala na dívčím gymnáziu Minerva, po roce studia medicíny nakonec přestoupila na filosofickou fakultu, na které ve 24 letech promovala. Nečekala pak ani minutu a vydala se do Lipska na univerzitu, rok nato už pracovala v Berlíně a také strávila dva roky v Chicagu při bádání nad moderními metodami sociální práce. Po návratu z USA působila jako středoškolská profesorka na lyceu v Českých Budějovicích a v Praze.

Byla i jakousi výchovnou poradkyní své matce, která se na ni často obracela zvláště kvůli výstřednímu synu Janovi, který se několik let „zaučoval“ v USA. „Milá mama, Jendův dopis na mne dělá nejhorší dojem, až mu rozumím. Nechat si posílat brusle, kabát atd. je šílenství. ´Prsten´, to je celý Jenda… Pozor, žádné sliby ohledně peněz nepřijímat, za žádnou cenu, dokud není pět dolarů vyděláno, dokud nejsou,“ radí například v jednom z dopisů matce…

Během válečné vřavy rodinu postihlo několik ran. Nejprve v prosinci 1914 odešel otec Tomáš s dcerou Olgou do exilu, kde začal jednat o samostatnosti českých zemí a Slovenska se zahraničními diplomaty. Chvíli nato, v březnu 1915 podlehl nákaze tyfu Alicin bratr Herbert a bratr Jan narukoval do rakousko-uherské armády. Ataky tajné policie se soustředily na Alici a Charlottu – následovaly výslechy. Dne 28. října 1915 byla budoucí první předsedkyně Československého červeného kříže zatčena a osm měsíců vězněna ve Vídní. Důvodem pro tento krok mělo být podezření z ukrývání otcova archivu.

Alice1.jpg
Alice Masaryková

Hybatelka

Už během Alicina dětství se u matky začala projevovat duševní nemoc. Ke konci 1. světové války byla hospitalizována v sanatoriu ve Veleslavíně, v květnu 1918 byla také zbavena svéprávnosti (zřejmě na ochranu proti dalšímu pronásledování českými a rakouskými úřady). Ze sanatoria ji po svém poválečném návratu 20. a 21. prosince 1918 vyzvedl Masaryk. Americká manželka prvního československého prezidenta zemřela 13. května 1923. „Když zemřela, byla odnesena do malé knihovny lánského domova. Byla tam v moři bílých růží. Krásná, tichá, absolutní,“ přiblížila ty momenty Alice v knize Vzpomínám. Otěže domácnosti a současně povinnosti reprezentace vzala od té chvíle do rukou právě ona.

Energickou paní si v roce 1919 vybral výbor Československého červeného kříže do svého čela, v němž stála téměř 20 let. Z tohoto postu dala také popud k zavedení Svátku matek, který se v Československu poprvé slavil v roce 1923. Po nástupu komunistů jej ale nahradilo MDŽ a pozapomenutá pocta ženám se proto obnovila až po Sametové revoluci. Mimo jiné byla tmavovlasá Alice zvolena do Výkonného výboru a Rady guvernérů Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Byla rovněž předsedkyní 1. mezinárodního kongresu sociální práce v Paříži v roce 1928 a jejím jménem "Alice" byla nazvána Domácí ošetřovatelská péče Českého červeného kříže. I díky její spolupráci s architektem Josipem Plečnikem dnes můžeme obdivovat osobitý rukopis, kterým Slovinec obohatil Prahu a pražský hrad.

pomnik TGM.JPG
pomník TGM v Olomouci

Pošlapaná demokracie

Žena, která se nikdy nevdala následovala v období „krve, potu a slzí“- tedy po Mnichovské dohodě - svého nekonvenčního sourozence Jana na Západ. Než se konečně usadila ve Spojených státech amerických, odcestovala nejprve do Švýcarska a pak i do Velké Británie. Na britské ostrovy přijela údajně jen se dvěma příručními taškami a musela se nějaký čas spolehnout na Janovu pomoc. Ani někdejšímu ministru zahraničí nebylo zrovna lehko, protože v roce 1940 sepsal závěť v níž za univerzální dědičku označil Alici. Právě tento testament byl důležitým dokumentem pro vypořádání Masarykovy pozůstalosti po jeho záhadném úmrtí v roce 1948.

Po této tragické události bylo jasné, že masarykovská demokracie v poválečném Československu je nadobro pošlapána. Dámě mnoha talentů nezbylo nic jiného, než opět putovat za oceán. Součástí epilogu nejstarší ratolesti prezidenta Osvoboditele se stala i vzpomínková kniha Dětství a mládí. Naposledy vydechla 29. listopadu 1966 v Chicagu ve svých 87 letech. Její urna byla z iniciativy Českého červeného kříže převezena do vlasti a v roce 1994 uložena do rodinného hrobu v Lánech.

zamek v lanech.jpg
zámek v Lánech

Text: Jakub Kratochvíl, foto archiv autora a www.lany.cz

 

 

Jakub%20Kratochvil.jpg

Jakub Kratochvíl (*1978) Klobučan, absolvent VOŠ publicistiky v Praze (2003). Blíže se zajímá o publicistickou formu orální historie a non-fiction. Spolupracoval s časopisem Naše rodina, Radiem Proglas, Katolickým týdeníkem nebo olomouckou redakcí MF Dnes. Vlastním nákladem vydal knížku medailonů zemřelých valašskoklobouckých duchovních Příběhy mužů s kolárkem (2005) a společně s bratrem Milanem je spoluautorem biografie Josef Balejka-valašský rytíř nebes (2009). Je ženatý a žije v Lutíně u Olomouce.