Registrační značky na přání odstartují v lednu

valasske_mezirici_mesto_znak.jpg
Valašské Meziříčí - Motoristé si od ledna 2016 budou za poplatek konečně moci vybírat čísla i písmena na registrační značce podle své libosti.

Od 4. ledna 2016 mají občané možnost si na příslušné obci s rozšířenou působností zažádat o registrační značku na přání. „Minimální počet znaků na registrační značce na vozidle je sedm, maximální počet znaků je osm. U motocyklů činí sedm znaků. Dále je možno si zažádat o tzv. „třetí značku“, tj. na zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu - nosič kol,“ informovala vedoucí odboru dopravně správních agend Soňa Valchářová.

Pro registrační značky na přání je možné použít libovolné latinské písmeno nebo arabskou číslici (bez diakritiky) na libovolné pozici, kdy z rozsahu české abecedy nebude možné použít písmena G, CH, O, Q a W.

„Je třeba zdůraznit, že pracovník registru vozidel posoudí konkrétní žádost občana o registrační značku na přání ve smyslu, zda neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu a na základě správního uvážení rozhodne, zda registrační značku na přání v požadované kombinaci znaků přidělí či nikoliv,“ vysvětlila Soňa Valchářová s tím, že cena jednoho kusu registrační značky na přání činí pět tisíc korun, tzn. u osobního vozidla jsou vydávány dva kusy, poplatek bude tedy činit deset tisíc korun.

„Jelikož v současné době Ministerstvo dopravy pracuje na dalších upřesňujících informacích k registračním značkám na přání, po jejich obdržení budeme občany neprodleně informovat,“ doplnila vedoucí odboru dopravně správních agend.

Více informací získáte u pracovníků registru vozidel, a to od 4. ledna na telefonním čísle 571 674 405 (406).

Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí