V Meziříčí zakázali reklamní plachty na plotech

valasske_mezirici_mesto_znak.jpg
Rada města Valašské Meziříčí schválila dne 5. ledna 2016 nařízení, kterým se ve městě zakazují reklamní plachty na plotech a zábradlích.

„Po rozsáhlém připomínkovém řízení jsme přijali, oproti jiným městům, velmi mírnou verzi regulace reklamy. Na jedné straně totiž respektujeme právo na svobodné podnikání, na druhé straně si však myslíme, že to nikomu nezakládá právo hyzdit veřejně přístupná místa neestetickými reklamami. Naši občané mají totiž právo na zdravé životní prostředí, a k tomu bezesporu patří i estetika městského prostranství,“ říká místostarostka města Yvona Wojaczková (ANO).

Zákaz se nebude týkat plachet umístěných na budovách, ani na dopravních prostředcích. Zakázána však naopak bude také z dopravních prostředků šířená zvuková reklama.

„Účinnost nařízení jsme posunuli až na 1. dubna 2016 právě proto, aby se podnikatelé mohli změně včas přizpůsobit a nevhodné reklamy nahradit takovými nosiči, které by přiměřeně propagovaly jejich podnikání a nehyzdily přitom město,“ dodává Wojaczková (ANO).

Zpracovala: Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí