Ve Vsetíně opět poradí s dotacemi

vsetin_panorama_znak.jpg
Energetické poradenské a informační středisko (EKIS) na Vsetíně, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, obnovilo začátkem února opět svůj provoz. Čtyři odborní poradci zajišťují bezplatné poradenství v oblasti snižování potřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie. EKIS rovněž poskytuje poradenství o nízkoenergetických a pasivních stavbách, cenách a vyúčtování energií, a poskytuje další informace související s efektivním nakládáním s energiemi.

„Nadále pokračuje dotační program Nová Zelená úsporám, kde budou mít šanci majitelé rodinných domů získat dotaci na zateplení, výměnu oken, pořízení ekologického zdroje vytápění a ohřevu teplé vody, včetně větrací jednotky s rekuperací,“ upozorňuje vedoucí EKIS Karel Zubek. Nová Zelená úsporám podle jeho informací také umožňuje získání dotací na fotovoltaické systémy pro dodávku elektrické energie a na solární termické systémy pro ohřev teplé vody. Pro bytové domy je určen program IROP, kde portfolio dotací je stejné jako u programu Nová zelená úsporám. „V tomto roce budou také vyhlášeny výzvy pro firmy, města a obce, kde bude možné žádat o finanční prostředky na úspory energie a obnovitelné zdroje. V prvním čtvrtletí roku 2017 budou vypsány další Kotlíkové dotace na pořízení ekologického zdroje vytápění pro Zlínský kraj,“ informuje dále Zubek.

Pracovníci EKIS jsou připraveni provádět konzultace pro širokou veřejnost o problémech týkající se otázek probíhajících dotačních programů, v rámci národních i evropských programů pro fyzické osoby, zástupce státní správy i pro podnikatele.

„Pokud mají zájemci problém s vysokými cenami za energie, vyúčtováním energií, nebo mají zájem o informace o obnovitelných zdrojích a úsporných opatřeních, uvedených dotačních programech, nebo jiných problémech týkajících se této problematiky, mohou se na nás obrátit,“ dodává vedoucí střediska EKIS.

Kancelář pro konzultace a poradenství se nachází na ulici Jiráskova 701. Konzultační hodiny jsou v pondělí a středu od 10 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 10 do 16 hodin. Mimo konzultační hodiny si lze schůzku dohodnout na telefonním čísle 777 238 679.

Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Město Vsetín