Ve Vsetíně opět poradí s dotacemi

  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b6040d20f6d2f4e545f121d59f196378' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8d4295375b73cff9dfb7a3997d3f8859' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:05609e814757978a2e079749f9835dc6' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:264de432490f5aee1f143daa4b9e96d8' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6d83cbd336618edd4b7550613cac162d' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:516af896bfb991b7658008784269a901' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<div style=\"text-align: center;\"><p><a href=\"http://www.rivieratour.cz/\" target=\"_blank\">\n<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0\" width=\"156\" height=\"156\" id=\"riviera\" align=\"middle\">\n<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />\n<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />\n<param name=\"movie\" value=\"/riviera.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" /> <embed src=\"/riviera.swf\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"156\" height=\"156\" name=\"riviera\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.adobe.com/go/getflashplayer\" />\n</object></a>\n</p></div> <div style=\"text-align: center;\">\n', created = 1506299871, expire = 1506386271, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:516af896bfb991b7658008784269a901' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6a960043e64464e3d6c01ed0def29238' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d3726b5da8f5b4dc4a927b7da4b176ee' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
vsetin_panorama_znak.jpg
Energetické poradenské a informační středisko (EKIS) na Vsetíně, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, obnovilo začátkem února opět svůj provoz. Čtyři odborní poradci zajišťují bezplatné poradenství v oblasti snižování potřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie. EKIS rovněž poskytuje poradenství o nízkoenergetických a pasivních stavbách, cenách a vyúčtování energií, a poskytuje další informace související s efektivním nakládáním s energiemi.

„Nadále pokračuje dotační program Nová Zelená úsporám, kde budou mít šanci majitelé rodinných domů získat dotaci na zateplení, výměnu oken, pořízení ekologického zdroje vytápění a ohřevu teplé vody, včetně větrací jednotky s rekuperací,“ upozorňuje vedoucí EKIS Karel Zubek. Nová Zelená úsporám podle jeho informací také umožňuje získání dotací na fotovoltaické systémy pro dodávku elektrické energie a na solární termické systémy pro ohřev teplé vody. Pro bytové domy je určen program IROP, kde portfolio dotací je stejné jako u programu Nová zelená úsporám. „V tomto roce budou také vyhlášeny výzvy pro firmy, města a obce, kde bude možné žádat o finanční prostředky na úspory energie a obnovitelné zdroje. V prvním čtvrtletí roku 2017 budou vypsány další Kotlíkové dotace na pořízení ekologického zdroje vytápění pro Zlínský kraj,“ informuje dále Zubek.

Pracovníci EKIS jsou připraveni provádět konzultace pro širokou veřejnost o problémech týkající se otázek probíhajících dotačních programů, v rámci národních i evropských programů pro fyzické osoby, zástupce státní správy i pro podnikatele.

„Pokud mají zájemci problém s vysokými cenami za energie, vyúčtováním energií, nebo mají zájem o informace o obnovitelných zdrojích a úsporných opatřeních, uvedených dotačních programech, nebo jiných problémech týkajících se této problematiky, mohou se na nás obrátit,“ dodává vedoucí střediska EKIS.

Kancelář pro konzultace a poradenství se nachází na ulici Jiráskova 701. Konzultační hodiny jsou v pondělí a středu od 10 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 10 do 16 hodin. Mimo konzultační hodiny si lze schůzku dohodnout na telefonním čísle 777 238 679.

Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Město Vsetín