Ve Vsetíně probíhá 1. fáze opravy nadjezdu

vsetin_panorama_znak.jpg
Dlouho očekávaná oprava mostu Pionýrů, jak se oficiálně jmenuje vsetínský nadjezd, začala na počátku dubna a potrvá předběžně až do září roku 2018. S omezením dopravy na této klíčové dopravní tepně se však řidiči budou potýkat pouze v některých fázích rekonstrukce – v každém roce vždy po dobu pěti měsíců.

Od počátku dubna tak dojde k částečnému uzavření této dopravní tepny spojující vsetínské části Rokytnice a Rybníky s centrem města a přivádějící do města dopravu od Zlína a Valašského Meziříčí. V letošním roce budou uzavřeny dva jízdní pruhy nadjezdu, které jsou blíže k sídlišti Rybníky.

„Ve zbývajících dvou jízdních pruzích bude obousměrný provoz,“ říká Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje, které je investorem opravy. Práce na opravě uzavřené části mostu by měly probíhat do září, kdy bude celý nadjezd znovu otevřen pro dopravu celý, a to až do jara příštího roku. „Až to na jaře počasí dovolí, začneme s opravou druhé poloviny mostu,“ říká dále Malý s tím, že při částečných uzavírkách bude použito provizorní dopravní značení, mobilní zábrany, a dojde také ke snížení nejvyšší povolené rychlosti. Řidiči by tedy měli v prostoru staveniště dbát zvýšené opatrnosti a omezení rychlosti respektovat.

Na horní straně nadjezdu čeká stavební firmu rozebrání stávající vozovky až na izolační vrstvy, oprava izolace a betonových částí a položení nové vozovky za použití tzv. tichého asfaltu. Součástí oprav je také instalace protihlukové stěny z polykarbonátových průhledných desek. Důkladná rekonstrukce však bude probíhat také ze spodní strany mostu. Tyto práce si vyžádají uzavření parkovišť, které se pod konstrukcí nacházejí. „Parkoviště pod nadjezdem budou uzavírána postupně podle průběhu opravy,“ uklidnil řidiče Malý.

Kromě opravy samotného mostu dojde i k rekonstrukci veřejného osvětlení, na které se finančně podílí město Vsetín. Výměnu čekají sloupy a instalována budou nová moderní svítidla.

Z městské pokladny bude financováno i nové napojení stávajících chodníků na chodníky vedoucí po nadjezdu. „Jde o dlouho očekávanou a nákladnou investici a jsme rádi, že se i přes roční zpoždění letos zahájí. Naší snahou při jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje bylo co nejkratší uzavření mostu a co nejmenší omezení dopravy,“ uvedl k rekonstrukci místostarosta Tomáš Pifka a pokračoval: „Věříme, že uzavření vždy jen poloviny nadjezdu nebude mít pro dopravu ve Vsetíně fatální důsledky.“ Zároveň však požádal řidiče, aby nadjezdu využívali opravdu pouze při nutných cestách do centra, a při ostatních jízdách, pokud možno využili obchvatu nad Lapačem anebo při cestě od Lázků na Ohradu silnici vedoucí přes Horní město.

Dokončení všech prací, které přijdou dohromady na 92 milionů korun včetně DPH, se předpokládá v září 2018.

Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Město Vsetín