Vsetín vyhlásil válku jmelí

  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e2ac808af828244758d226cb2fc39f02' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8d4295375b73cff9dfb7a3997d3f8859' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:05609e814757978a2e079749f9835dc6' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:264de432490f5aee1f143daa4b9e96d8' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6d83cbd336618edd4b7550613cac162d' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:516af896bfb991b7658008784269a901' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<div style=\"text-align: center;\"><p><a href=\"http://www.rivieratour.cz/\" target=\"_blank\">\n<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0\" width=\"156\" height=\"156\" id=\"riviera\" align=\"middle\">\n<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />\n<param name=\"allowFullScreen\" value=\"false\" />\n<param name=\"movie\" value=\"/riviera.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"bgcolor\" value=\"#ffffff\" /> <embed src=\"/riviera.swf\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" width=\"156\" height=\"156\" name=\"riviera\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" allowFullScreen=\"false\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.adobe.com/go/getflashplayer\" />\n</object></a>\n</p></div> <div style=\"text-align: center;\">\n', created = 1506299982, expire = 1506386382, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:516af896bfb991b7658008784269a901' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6a960043e64464e3d6c01ed0def29238' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './radiovalaska/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d3726b5da8f5b4dc4a927b7da4b176ee' in /var/www/radiovalaska.cz/www/includes/cache.inc on line 27.
Vsetin jmeli.jpg
Zamezit rozrůstání a rozšiřování parazitického jmelí na stromech v Panské zahradě na Vsetíně pomůže speciální postřik. Město Vsetín se tak zapojilo do pilotního projektu, v rámci kterého bude speciální postřik vyzkoušen v nejvíce zasažené oblasti. Zda bude postřik úspěšnější než obvyklý ořez, bude jasné do tří měsíců od aplikace.

„Na Vsetíně je nejvíce zasažen jmelím městský park – Panská zahrada. Na deseti stromech tak pracovníci dodavatelské firmy aplikují speciální postřik přímo na jmelí, který by podle dodavatele měl zabránit dalšímu růstu,“ informuje správce městské zeleně Petr Mikulík a dodává: „S ohledem na aktuální mrazivé počasí se s aplikací čeká na příznivější počasí a výsledek bychom měli znát zhruba v létě.“

Jmelí patří mezi parazitické rostliny, které odebírají důležité minerální látky a při velkém napadení hrozí až jeho úplné uschnutí.

Doposud se na Vsetíně jmelí likvidovalo pouze ořezem, který však pro napadený strom není ideálním řešením, protože při něm dojde k odstranění velké části koruny a tím znehodnocení celého stromu. V případě, že se postřik osvědčí, bude v jeho aplikaci město Vsetín pokračovat.

Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí

Zdroj obr. web města Vsetín